Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eu-Heart

Το σχολείο μας συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Έργο “The European Heart Project”. Στο έργο Ευρωπαϊκή Καρδιά (European Heart), αναπτύσσεται υλικό για σχολεία, με το οποίο μαθητές 13-16 ετών μπορούν να αποκτήσουν και να εκπαιδευτούν σε δημοκρατικές δεξιότητες. Εφαρμόζοντας μία συναισθηματική-ενσυναισθητική προσέγγιση, η οποία θεωρεί ότι όλα τα άτομα έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, οι μαθητές μαθαίνουν …

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eu-Heart Read More »