Διδακτική Επίσκεψη Μηχανολογικού Τομέα του στα Ναυπηγεία Ελευσίνας | 21-12-2023