Μαθητεία

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνεται η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης. (ν.4115/2013). Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών …

Επαγγελματικά Δικαιώματα Read More »

Κατατακτήριες εξετάσεις για την πρόσβαση σε Πανεπιστήμια για τους αποφοίτους της Μαθητείας

Με το  Ν. 4763( ΦΕΚ 254/21-12-2020, άρθρο 43) δίνεται το δικαίωμα στους αποφοίτους της Μαθητείας των ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις για την πρόσβασή τους σε ΑΕΙ μετά την απόκτηση του Πτυχίου Επιπέδου 5.

Αιτήσεις για τη Μαθητεία των ΕΠΑΛ

Aγαπητές/οί υποψήφιες/οι, Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 16/10/2023 15:00.Κάντε κλικ εδώ για υποβάλλετε την αίτησή σας. Δείτε το χρονοδιάγραμμα της Η΄ Φάσης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας μέχρι την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Η ΦΑΣΗ