ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2022-2023

Ημερομηνία ενστάσεων από  Πέμπτη 29/9/2022 και ώρα 17:00 μμ, έως και Κυριακή 2/10/2022 και ώρα 11:00 πμ.