Διδακτική Επίσκεψη Ηλεκτρολογικού Τομέα και Μηχανολογικού Τομέα στο Μουσείο Ηλεκτρισμού.