Τομείς/Ειδικότητες

ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ

 1. Πληροφορικής
  * Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 2. Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας
  * Βοηθός Νοσηλευτή
  * Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 3. Διοίκησης Οικονομίας
  * Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
  * Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  * Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, εγκαταστάσεων και Δικτύων
 5. Εφαρμοσμένων Τεχνών
  * Γραφικών Τεχνών
 6. Μηχανολογίας
  * Τεχνικός Οχημάτων
  * Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 7. Δομικών Έργων
  * Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ

 1. Μηχανολογίας
  * Τεχνικός Οχημάτων
  * Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 2. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  * Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, εγκαταστάσεων και Δικτύων
 3. Δομικών Έργων
  * Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 4. Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας
  * Βοηθός Νοσηλευτή
  * Βοηθός Φαρμακείου
  * Κομμωτικής Τέχνης