Σχολικός εκφοβισμός – Υλικό για γονείς

Αγαπητοί γονείς,
στον παρακάτω φάκελο μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό που έχουμε επιλέξει για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού.
Το υλικό θα επικαιροποιείται συνεχώς.

https://drive.google.com/drive/folders/1pcGxyAJ7-MvrCb7cGtk5vMek14jUgg8X?usp=sharing