Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eu-Heart

Το σχολείο μας συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Έργο “The European Heart Project”.

Στο έργο Ευρωπαϊκή Καρδιά (European Heart), αναπτύσσεται υλικό για σχολεία, με το οποίο μαθητές 13-16 ετών μπορούν να αποκτήσουν και να εκπαιδευτούν σε δημοκρατικές δεξιότητες.

Εφαρμόζοντας μία συναισθηματική-ενσυναισθητική προσέγγιση, η οποία θεωρεί ότι όλα τα άτομα έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μία ενσυναισθητική σχέση με τους εαυτούς τους και τους γύρω τους, ενώ παράλληλα αποκτούν μία κριτική απόσταση από την συναισθηματική ρητορική. Οι αξίες και τα επιτεύγματα της δημοκρατίας μας αναδύονται μέσα από μία νέα οπτική και γίνονται αντιληπτά όχι μόνο με το μυαλό αλλά και με την καρδιά. Η εμπλοκή και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών προκύπτουν από τον ενθουσιασμό για κοινές αξίες, η σημασία των οποίων γίνεται προσωπική μέριμνα.