Πρόγραμμα ERASMUS+ με κωδικό: 2019-1EL01-KA102-062200 και τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ BRANDING ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΝΩΝ»

Πραγματοποίηση επίσκεψης στο ΠΑΡΙΣΙ – ΜΠΟΡΝΤΟ (ΓΑΛΛΙΑ) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Σχεδιασμός Branding και Συσκευασία Οίνων”.