ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά τους στο 3ο ΕΚ Ανατολικής Αττικής  όπου είναι επιτυχόντες, για να γίνει η καταχώρηση τους στο Πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 4/10/2022 μέχρι και την Παρασκευή 7/10/2022 στο 3ο ΕΚ Ανατολικής Αττικής κατά τις ώρες λειτουργίας του ΕΚ, 08:00-13:30 στην κα.Ρούτη και στην κα.Ράφτη. Τηλ.επικοινωνίας 3ου ΕΚ : 2294078026.

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο 3ο ΕΚ Ανατολικής Αττικής  κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες.