Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει τους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και συμβούλους    σταδιοδρομίας  ότι η πρόσβαση στα εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού και τους επικαιροποιημένους θεματικούς καταλόγους πληροφόρησης για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, την εκπαίδευση – κατάρτιση και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη θα γίνεται στο εξής μέσω της

Εθνικής Πύλης Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (e-stadiodromia.eoppep.gr)