Δράση Πρόληψης και αντιμετώπισης του καπνίσματος

Στα πλαίσια της δράσης του σχολείου μας “Πρόληψη και αντιμετώπιση του καπνίσματος”, πραγματοποιήθηκε στις 17/3/23 από τον κ. Παναγιώτη Κουδούνη, Ειδικό  Καρδιολόγο, ομιλία με θέμα το κάπνισμα και τις επιπτώσεις του στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα.

Οι μαθητές των τμημάτων ΒΥ2, ΓΨ και ΓΟΙΚ ενημερώθηκαν έχοντας τη δυνατότητα να εκφράσουν απορίες και να συζητήσουν παγιωμένες απόψεις και αντιλήψεις για το κάπνισμα.

Σκοπός της ομιλίας ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καπνίσματος. 

Ευχαριστούμε πολύ τον ομιλητή,  την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και ιδιαίτερα τον κ. Γεώργιο Λιγνό για την οργάνωση και υποστήριξη αυτής της παρουσίασης.