Δράσεις για την αντιμετώπιση του καπνίσματος!

Στα πλαίσια της δράσης του σχολείου μας “Πρόληψη και αντιμετώπιση του καπνίσματος”, οι μαθητές/μαθήτριες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών δημιουργήσαν τις παρακάτω αφίσες.