ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 3D ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Στα πλαίσια της δράσης “Διάχυση Καλών Πρακτικών” αναπτύχθηκε το παρακάτω σενάριο διδασκαλίας.

Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ

            Όλες οι ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας

Μάθημα Γ΄ τάξης

            Στοιχεία μηχανών

Το σενάριο:

  • Περιγράφει με λεπτομέρειες μηχανολογικά εξαρτήματα (οδοντωτοί τροχοί).
  • Υπολογίζει αναλυτικά τη σχέση μετάδοσης σε ένα κιβώτιο ταχυτήτων (μειωτήρας ή αυξητήρας)
  • Αποδίδει γραφικά, υπό τύπον σκαριφήματος, τα συναρμολογημένα εξαρτήματα που συνθέτουν το υπό κατασκευήν κιβώτιο.
  • Περιλαμβάνει πλήρη σχεδιασμό ενός οδοντωτού τροχού του ανωτέρω κιβωτίου.
  • Υλοποιεί, με χρήση 3D εκτυπωτή, το συγκεκριμένο κιβώτιο.
  • Θέτει σε λειτουργία το συναρμολογημένο κιβώτιο επαληθεύοντας, σχέσεις μετάδοσης, ισχύος και ροπής.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα αρχεία εκτύπωσης για τον 3d εκτυπωτή
https://drive.google.com/file/d/1bUcJq5uEa6l-7_-BHUtwZWL-7xe6FZws/view?usp=sharing