Υγείας - Πρόνοιας

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βρεφονηπιοκόμος είναι το άτομο που φροντίζει και προσφέρει αγωγή στα βρέφη και μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το έργο του τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο απαιτητικό, εξαιτίας των αλλαγών στο σύγχρονο τρόπο ζωής και των επιπτώσεων τους στα μικρά παιδιά.
Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου είναι ο πολύτιμος συνεργάτης του, ο οποίος τον βοηθάει σ’ όλα τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνει απ’ αυτόν και στην περίπτωση απουσίας του , τον αντικαθιστά απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο του Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη ( ΦΕΚ 497Β΄/22-4-2002).

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αντικείμενο σπουδών:
Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να:

 • Παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας . Φροντίζει για τη σωματική καθαριότητα και σωστή διατροφή του, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή του.
 • Απασχολεί το παιδί προσχολικής ηλικίας κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης), συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή του (σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική).
 • Μεριμνά για την πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 • Επιβλέπει το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών για την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
 • Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
 • Παρατηρεί τη συμπεριφορά του κάθε παιδιού, επισημαίνει αλλαγές ή ιδιαιτερότητες και ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο παιδαγωγό.
 • Ενημερώνει τους γονείς /κηδεμόνες του παιδιού για την εξέλιξή του, τους συμβουλεύει και διατηρεί αρμονική σχέση μ’ αυτούς.
 • Συμβουλεύει τη μέλλουσα μητέρα σχετικά με την εγκυμοσύνη, φροντίδα και διατροφή του νεογέννητου.
 • Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο παιδαγωγό.

Προσόντα:
Ο  ρόλος του Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου είναι πολύτιμος τόσο για το μικρό παιδί όσο και για την κοινωνία, γι’ αυτό εκτός από κατάλληλες γνώσεις και επιστημονική κατάρτιση  θα πρέπει να έχει και κάποια ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά-ικανότητες, όπως:

 • Αγάπη για το παιδί
 • Υπευθυνότητα
 • Υπομονή και πραότητα
 • Δημιουργική φαντασία
 • Ευχάριστο χαρακτήρα-φιλική διάθεση και προθυμία για συνεργασία με τους γονείς
 • Ανεκτικότητα, συναδελφικότητα, ευσυνειδησία
 • Διάθεση να ενημερώνεται για τις επιστημονικές εξελίξεις του επαγγέλματός του.