Υγείας - Πρόνοιας

Βοηθός Νοσηλευτή

Οι μαθητές που επιλέγουν αυτή την ειδικότητα εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά, σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια, ώστε να είναι ικανοί να εργασθούν ως βοηθοί νοσηλευτές σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικά θεραπευτήρια και κλινικές, ιδιωτικά ιατρεία, μικροβιολογικά κέντρα, οίκους ευγηρίας κ.α. ή να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις και να προχωρήσουν τις σπουδές τους στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες

Ο Βοηθός Νοσηλευτή πρέπει να είναι φιλικός και ανθρώπινος, ευγενικός και υπομονετικός, με μεγάλη ψυχική αντοχή και ψυχραιμία, υπέυθυνος, μεθοδικός, δραστήριος, συνεργάσιμος, προσεχτικός, διακριτικός, και πάντα πρόθυμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επίσης πρέπει να έχει επιμελήμένη εμφάνιση, να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας από μολυσματικές ασθένειες και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις εντολές του θεράποντα ιατρού, του επικεφαλής νοσηλευτού/τριας ή της προϊσταμένης νοσοκόμας.

Σπουδές – Τίτλοι Σπουδών

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών του τομέα Υγείας και Πρόνοιας – την οποία επιλέγει ο μαθητής στη Γ' Λυκείου- όπου η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (ν.3475/2006).

Περιγραφή Επαγγέλματος
 • Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές
 • στρώνει το κρεβάτι του αρρώστου
 • χορηγεί εργαλεία σε μία χειρουργική επέμβαση
 • ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση
 • απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου
 • σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι
 • χορηγεί ουροδοχείο, σωλήνα αερίων, υπόθετο, καθαρτικό και φαρμακευτικό υποκλισμό στο κρεβάτι
 • προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος
 • βοηθά στην κένωση και την πλύση του στομάχου
 • κάνει λήψη ζωτικών σημείων
 • χορηγεί φάρμα τοπικά ά από το στόμα
 • λαμβάνει ούρα και γαστρικό υγρό
 • χορηγεί Ο2 με μάσκα και ρινική κάνουλα
 • τοποθετεί τον άρρωστο στο χειρουργικό τραπέζι
 • εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, θερμά και ψυχρά επιθέματα, τεχνικές ατομικής καθαριότητας
 • συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, στο κέντρο υγείας, στο σχολείο
 • εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές σε αρρώστους με παθήσεις του ματιού, αυτιού, οστών, γεννητικών οργάνων, νευρικού και ουροποιητικού συστήματος
 • φροντίζει νεογνό
 • εφαρμόζει καθαριότητα των γεννητικών οργάνων της λεχώνας
 • πραγματοποιεί μετρήσεις
 • τηρεί το ιατρικό απόρρητο.