Ηλεκτρολογία

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Δικτύων

Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων είναι:

Να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα:
 • Φωτισμού
 • Συσκευών
 • Γειώσεων
 • Τηλεφώνου
 • Θυροτηλεφώνου
 • TV
 • Πυρανίχνευσης
 • Συναγερμού
 • Δικτύων Η/Υ
 • Αλεξικέραυνων
 • Ανελκυστήρων
 • Θέρμανσης
 • Πινάκων κίνησης και φωτισμού
 • Αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC)
Να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών
Να συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών
Να βελτιώνει και να εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία