Μηχανολογία

Τεχνικός Οχημάτων

Με τη συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών τις τελευταίες δεκαετίες, η ζήτηση για το συγκεκριμένο επάγγελμα αυξάνεται ραγδαία και όλες πλέον οι κατασκευάστριες εταιρίες επενδύουν σοβαρά στις ομάδες τεχνικής υποστήριξης (συνεργείο, εξυπηρέτηση μετά την πώληση/after sales, ανταλλακτικά κ.λπ.), με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Η ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων λειτουργεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον  καθιστά ικανό εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο,  όπως:                              

  • Έλεγχο λειτουργίας επισκευή,  συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
  • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση  ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου