Πληροφορική

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Διαλέγω πληροφορική γιατί ...

Επαγγελματική αποκατάσταση

Θα έχω μεγάλες προοπτικές εύρεσης εργασίας σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο.

Απαραίτητες γνώσεις

Η Πληροφορική χρησιμοποιείται σε όλα τα επαγγέλματα.

Σύγχρονες Γνώσεις

Θα αποκτήσω σύγχρονες γνώσεις πληροφορικής που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Εύκολο ... επιχειρείν

Θα μπορώ, αν το επιθυμώ, να δημιουργήσω και να αναπτύξω τη δική μου επιχείρηση με μικρό κεφάλαιο

Θα μάθω να...

σχεδιάζω

τη σύνθεση κατάλληλων υπολογιστικών συστημάτων & και επιλέγω το υλικό τους

επιλέγω δημιουργώ και διαχειρίζομαι βάσεις δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων

συναρμολογώ, αναβαθμίζω, συντηρώ

υπολογιστές

εγκαθιστώ

εγκαθιστώ λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές.

ρυθμίζω

τις παραμέτρους λειτουργίας του υπολογιστή, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο θα εγκατασταθεί.

αντιμετωπίζω

προβλήματα στο λογισμικό του υπολογιστή.

προγραμματίζω

υπολογιστές και κινήτες συσκευές

εξασφαλίζω την ασφάλεια

του υλικού και των δεδομένων ενός υπολογιστικού συστήματος.

συνδέω

υπολογιστές και άλλες συσκευές σε δίκτυο.

υποστηρίζω χρήστες

στη χρήση υπολογιστών και προϊόντων πληροφορικής.

πωλώ, εγκαθιστώ και να υποστηρίζω

προϊόντα πληροφορικής.

Ιστοσελίδες

Δημιουργώ και να συντηρώ ιστοσελίδες και εφαρμογές διαδικτύου.