Τελευταία νέα

Δημιουργία σταθμού παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας) με τους καθηγητές του ΕΠΑΛ Ραφήνας και του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ραφήνας θα βοηθήσει στην δημιουργία σταθμού παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ο οποίος θα διατεθεί στην Διαστημική Ομάδα Ραφήνας για την ανάπτυξη project με θέμα την ποιότητα του αέρα στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Οι μαθητές της Διαστημικής Ομάδας Ραφήνας θα κατασκευάσουν, βήμα βήμα, τους σταθμούς παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη συνέχεια θα τους θέσουν σε 24ωρη λειτουργία, στο σπίτι τους και στο σχολείο τους, για την μελέτη του αέρα που αναπνέουν.

Σε ειδική ημερίδα θα γίνει η παρουσίαση του project και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα εξής:

  • Arduino
  • DHT22 Digital Humidity & Temperature Sensor
  • Ublox NEO-6M GPS Module for Arduino/Raspberry
  • MG811 CO2 Sensor Module
  • MICS-6814 Air Quality CO NO2 NH3 Nitrogen Carbon Gas Sensor Module For Arduino
  • Nova PM sensor SDS011 High precision laser pm2.5 air quality detection sensor module Super dust dust sensors, digital output

 

 

 

 

 

Τελευταία Νέα