Τελευταία νέα

Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης (Μορίων) για τους μαθητές των ΕΠΑΛ

Κριτήριο επιλογής, για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου έχουν οριστεί συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και για τα μαθήματα Ειδικότητας. Οι συντελεστές έχουν οριστεί ως εξής:

Μαθηματικά: 1,5

Νεοελληνική Γλώσσα: 1,5

Α' μάθημα ειδικότητας: 3,5

Β' μάθημα ειδικότητας: 3,5

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα κάνε κλικ εδώ: http://www.mysep.gr/?p=35294

 

Πηγήhttp://www.mysep.gr/?p=35294

 

Τελευταία Νέα