Τελευταία νέα

Ειδικότητα Εγκαταστάσεων Ψύξης Κλιματισμού & Αερισμού 2015-16

Οι μαθητές και οι καθηγητές της ειδικότητας Εγκαταστάσεων Ψύξης Κλιματισμού & Αερισμού 2015-16 δημιούργησαν την παρακάτω παρουσίαση που συνοψίζει την σχολική χρονιά 2015 16

 

Τελευταία Νέα