Τελευταία νέα

Τα σχολεία θα ανοίξουν σε όλη τη χώρα, τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου

11-08-21 Ανακοινώσεις για το νέο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς 2021-2022 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών, ανακοινώνει:

Τα σχολεία θα ανοίξουν σε όλη τη χώρα, τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσέρχονται στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού, βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορωνοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα με ευθύνη του εργαζομένου. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν και για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι μαθητές θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, το οποίο θα πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα.

Τα νέα αναλυτικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών θα ανακοινωθούν λεπτομερώς πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους, λαμβανομένων υπόψιν πάντοτε των συστάσεων της Επιτροπής των Ειδικών. Επίσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα στείλει οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς, οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης, τις απαραίτητες επαναλήψεις, την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των μαθητών και άλλες κατευθυντήριες γραμμές.

Παροτρύνουμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτήν την ασπίδα προστασίας από τον κορωνοϊό, πριν την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Στόχος όλων μας, η προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας και η απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών μας δομών.

Λειτουργία σχολείου από την Δευτέρα 12/04/2021

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου μας, από τη Δευτέρα 12.04.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  • Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες
  • Διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.
  • Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω (ειδικής αγωγής) με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
  • Μετά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο οι γονείς/κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό,εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
  • Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.
  • Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της. Εάν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

 

 

 

 

Συμμετοχή στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο»

 

Το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας) καινοτομεί!
Συμμετέχουμε στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό  «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» με μαθητές των Τομέων Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας και Δομικών Έργων.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Α. - ΓΑΡΙΔΑΣ Ι. - ΝΑΝΟΥ ΟΛΓΑ - ΠΟΛΙΤΗΣ Α.
 
ΜΑΘΗΤΕΣ: ΕΡΜΗΣ ΝΙΚΑ (ΒΠ), ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ (ΒΠ), ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ (ΒΠ), ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΖΑΝΗ (ΓΔΟΜ)
 
Για την κατασκευή του σεισμογράφου μας χρησιμοποιήσαμε τον μικροελεγκτή Arduino και μια "καινοτόμα" κατασκευή που αποτελείται από ένα 3d εκτυπωμένο άδειο κύβο, στο κέντρο του οποίου τοποθετήσαμε μια μεγάλη μεταλλική μπίλια. Η μπίλια εφάπτεται στο εσωτερικό του κύβου με 6 πιεζοηλεκτρικά στοιχεία (https://grobotronics.com/piezo-element.html) τα οποία στην περίπτωση σεισμού παράγουν ηλεκτρική τάση την οποία καταγράφουμε στον μικροελεγκτή Arduino.
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα του projecthttps://sites.google.com/view/seismografos
 
 
 
Η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνουν τον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» για μαθητές δημοτικού/γυμνασίου/λυκείου. 
 
http://seismografos.ea.gr/content/diagwnismos

 

Απαγόρευση εισόδου σε επισκέπτες στο χώρο του σχολείου

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την επαναλειτουργία των σχολείων από 11/05/2020, δεν επιτρέπονται επισκέπτες στο χώρο της τάξης ή του σχολείου.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "The Tipping Point"

Το σχολείο μας συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "The Tipping Point" την σχολική χρονιά 2019-2020. 
 
Με την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα επαγγέλματα τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους σε ανθρώπους υποδείγματα από όλο τον κόσμο τους οποίους υπό άλλες συνθήκες δε θα συναντούσαν ποτέ στη ζωή τους.
 
Αγαπητοί γονείς, αν ενδιαφέρεστε τα παιδιά σας να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, παρακαλώ να στείλετε την συγκατάθεσή σας (μέχρι 01/05/2020) με email στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Το πρόγραμμα είναι ένας συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Στην ασύγχρονη μορφή του είναι βασισμένο στη Διδασκαλία με βάση τη διερεύνηση/ερώτημα (Inquiry based instruction) και στη Σύγχρονη μορφή του στη Διδασκαλία με βάση την Διάλεξη (Lecture based instruction).
 
Στη σελίδα  https://www.thetippingpoint.org.gr/  μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα.
 
 

Πρόγραμμα σύγχρονων μαθημάτων από 13/04/2020 έως και 24/04/2020

 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε PDF μορφή (για τους μαθητές-μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Ραφήνας)!

 

Οι μαθητές-μαθήτριες του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ραφήνας
μπορούν να δουν το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Εσπερινού ΕΠΑΛ: http://epal-esp-rafin.att.sch.gr/page7.html   (θα αναρτηθεί στις 12/04/2020 το απόγευμα)

 

 

 

Το σχολείο μας στη μάχη κατά του κορωναϊού!

Το σχολείο μας  μπαίνει στην μάχη κατά του κορωναϊού με την εκτύπωση 3D εκτυπωμένων μέσων ατομικής προστασίας, με την βοήθεια και καθοδήγηση της εθελοντικής ομάδας Hellas COVID-19 3D Printing Supplies.


Με τα υλικά που έχουμε στη διάθεσή μας και τον 3D εκτυπωτή του σχολείου θα εκτυπώσουμε όσες περισσότερες μάσκες μπορούμε.

Ετοιμάζουμε τους χώρους και από Δευτέρα 06/04/2020 ξεκινάμε!

 

 

Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Στη σελίδα του σχολείου μας  http://3sek-an-attik.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=458&Itemid=1028 μπορείτε να καταβάσετε υλικό (κείμενα, ασκήσεις, δραστηριότητες, κ.α.) για κάθε μάθημα.

Η σελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς από τους υπεύθυνους καθηγητές.

 

 

Τελευταία Νέα