Δράσεις 2017-18

Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «STEMforyouth - Προώθηση των Θετικών Επιστημών (STEM) μέσω επιστημονικών προκλήσεων και οι επιπτώσεις τους στην καθημερινή ζωή και εργασία»

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό έργο που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (Η2020) της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία (Υποπρόγραμμα Επιστήμη στην Κοινωνία μαζί με την Κοινωνία). Συντονιστής του έργου είναι το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας και το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχει ως βασικός εταίρος. Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2018. Το STEMforyouth έχει ως στόχο να παραγάγει μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική σειρά μαθημάτων παρουσιάζοντας βασικές προκλήσεις από τις Θετικές Επιστήμες για να υποστηρίξει τους νέους, κυρίως μαθητές/τριες Γυμνασίου-Λυκείου, ηλικίας 13-18, στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.