Οικονομία - Διοίκηση

Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Β' Τάξης

Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, και μαθήματα Ειδικότητας (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα-πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Θετικές Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Εισαγωγή στον Τουρισμό

2

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

3Θ+4Ε

3

Αρχές Λογιστικής ΙΙ

2Θ+2Ε

4

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού - Εμπορικού - Εργατικού - Τουριστικού)

5

Αγγλικά Ειδικότητας I

6

Γαλλικά ή Γερμανικά

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

23 ώρες

 Θ=Θεωρία, Ε=Εργαστήριο