Υποδομές

Εργαστήριο Εγκαταστάσεων

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Εργαστήριο Αυτοματισμού

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας

Εργαστήριο Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών

Εργαστήριο Πληροφορικής

Εργαστήριο Υδραυλικών & Θερμικών Εγκαταστάσεων

Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης

Εργαστήριο Αισθητικής Τέχνης